Hvad er det vigtigste du skal tage stilling til

– ifølge en advokat

Vi har snakket med Christina Monefeldt Engestoft fra advokatfirmaet Nørregaard|Mieritz.

Det vigtigste du skal tage stilling til, er din arv. Det gælder både penge, ejendomme og ejendele samt indbo.

Mange tror fejlagtigt, at de ikke har behov for et testamente. Langt størstedelen af os har behov for et testamente. Det er nærmere undtagelsen ikke at have behov for et testamente.

Mange ting har ændret sig

Familiestrukturen har ændret sig, så særligt familier med dine og mine børn, bør få lavet et testamentet før snarere end senere. Særbørnene har retten til at bestemme over deres respektive forælders arv trods deres forælder er gift på ny.

Ugifte samlevende har en generel opfattelse af, at de arver alt efter hinanden, hvis de blot har boet sammen i 2 år. Det er ikke tilfældet. Uden et testamente vil ugifte samlevende – uanset hvor mange år de har boet sammen – ikke arve hinanden.

Hvis du er i tvivl om, hvordan I står stillet, så tag arvetesten i Adjøs platform.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, fordeles arven efter arveloven

Arverækkefølge

 

  • Hvis du er gift og ikke har børn og den anden part dør, så arver du alt.
  • Hvis du er gift og har børn, arver du som ægtefælle halvdelen og børnene arver den anden halvdel, som bliver fordelt ligeligt mellem dem.
  • Hvis du lever i et papirløst forhold, og den anden går bort, arver du IKKE noget.
  • Hvis du har særbørn/delebørn, får de ikke en del af din arv. Børn arver kun efter deres biologiske forældre.
  • Hvis du ikke er gift eller har børn vil dine forældre arve efter dig og derefter dine søskende eller deres efterkommere. Hvis heller ikke de findes, går det derefter til dine bedsteforældre eller deres børn (altså din farbrødre, fastre, morbrødre eller mostre).
  • Hvis ikke der er nogle af disse, vil staten arve boet som ”herreløst gods”.

Vil du selv bestemme over din arv?

Ønsker du, at arven skal fordeles på en anden måde, end arveloven foreskriver, skal du oprette et testamente. Her kan du bl.a. sikre dig, hvor meget din ægtefælle og børn skal arve (udover tvangsarven) og også hvilke ejendele. Du kan fx tilføje en indbofortegnelse over dine ejendele, hvorpå du skriver hvem, der skal arve disse.

Det kan gøres så simpelt som en post-it på genstanden (anbefales ikke). Eller ved at skrive det ned på et stykke papir, som du fx deler med andre. Du kan også vælge at notere det i Adjø platformen under ”min arv” og ”mine ting”. Uanset hvilken liste du laver og hvor den befinder sig, skal du blot huske at notere dette i testamentet eller på anden vis gøre dine nærmeste opmærksomme på disse ønsker.

Hvem skal arve – og hvor meget

I et testamente kan I også bestemme, hvor meget ægtefællen skal arve i forhold til børnene (udover tvangsarven). Hvis du ikke laver testamente, vil børnene jf. arveloven skulle arve halvdelen. Det kan være en stor del af arven og jeres fælles bo og vil kunne betyde, at du skal optage lån eller sælge ejendommen, for at købe børnene ud af ejendommen. Dette kan undgås ved at sidde i uskiftet bo, men det er langt fra alle, som foretrækker den løsning, da det kan have nogle andre konsekvenser (læs mere om dem her).

Ved et testamente kan man minimere tvangsarven til børnene, således at det i langt højere grad bliver muligt at forblive i ejendommen og udbetale mindre arv til børnene, trods man skifter boet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan I står stillet, så tag arvetesten i Adjøs platform

Børn og arv

En anden relevant faktor er særbørn (delebørn). Hvis I er gift og har børn fra et andet forhold, så skal I være opmærksomme på, at særbørnene kan være en hindring for, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, når én af jer går bort. Det er nemlig sådan, at hvis særbarnets forælder går bort, kan den længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo uden særbarnets samtykke.

Man skal også være opmærksom på, at særbørn ikke arver efter deres biologiske forældres ægtefælle.

Du kan også vælge at gøre din arv til et særeje, når dine børn arver. På den måde sikrer du dit barns ægtefælle ikke arver denne arv fx i tilfælde af skilsmisse.

Forældremyndigheden over børn

Noget helt andet, du også kan sikre dig, er forældremyndigheden over dine børn, hvis begge forældre skulle gå bort, inden børnene er blevet myndige.

Hvis I opretter et børnetestamente, vil statsforvaltningen følge jeres ønsker – medmindre forholdene konkret taler imod og på den måde vil man også undgå splid i en familie. Er dine børn fyldt 12 år, har de dog ret til at få medindflydelse på statsforvaltningens afgørelse.

 

30% løsning for at undgå arveafgift

Mange uden børn er slet ikke opmærksomme på den høje arveafgift på 36,5% for fx søskende, niecer og nevøer.

Ved et testamente kan man, i stedet for at arvingerne betaler 36,5% til staten i arveafgift, tilsikre en velgørende forening en arv efter sig.

Ved at lade en velgørende forening arve 30% af arven efter sig, vil de resterende arvinger kunne undgå arveafgiften helt. Det betyder, at arvingerne reelt arver 70% af arven fremfor de efter loven værende 63,5% og en velgørende forening arver de resterende 30%. Der betales ingen afgift til staten ved ovenstående konstruktion. 

 

%

Velgørende forening arver 30 % af arven

Så er der 70% tilbage til arvinger i stedet for 63,5%.

Konsekvenserne ved ikke at tegne et testamente kan være mange

Først og fremmest kan det skabe rigtig stor splid i familien. Der kan være uenighed om, hvem der skal have hvad og hvor meget af boet.

Det kan koste rigtig mange penge, for jo mere tid man bruger på at opgøre boet, jo mindre er der at arve efter advokaten har hjulpet til.

Hvis man ikke kan blive enige om boet eller der er gået 1 år, kommer der en bobestyrer (som også koster penge), og den person træffer en beslutning. En bobestyrer er udpeget af skifteretten.

Det værste scenarie er at det kan tage op til 4 år at opgøre boet, hvis der ikke er enighed og det kommer til at koste rigtig mange penge i sidste ende.

 

Advokatens råd

Så et rigtig godt råd herfra er at gå til en advokat, der har speciale i arveret for at tage en drøftelse om, hvorvidt du har behov for et testamente. I så fald kan du få udarbejdet et testamente og på den måde sikrer du dig selv og din arv, uden at skabe splid i familien.