NYHED! Få udarbejdet en fremtidsfuldmagt klar til tinglysning

​Få udarbejdet en fremtidsfuldmagt med fuld ordlyd og klar til tinglysning for kr. 300,00 inkl. moms via Adjø platformen.

 

Vi har igen udvidet testamentedelen, nu med mulighed for at få udarbejdet en fremtidsfuldmagt, som er til gavn for både dig og dine pårørende.

Alt dette for at klæde dig bedre på i forhold til hvordan du sikrer dig og dine kære på den bedst tænkelige måde.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft ude i fremtiden, hvis du en dag bliver så svækket, syg eller på anden måde mister evnen til at træffe egne beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

Bliv klogere på, hvad en fuldmagt er og hvorfor du bør lave en her 

Børnetestamente

Sådan fungerer det

Du skal blot udfylde nogle informationer via Adjø platformen: Min Arv > Testamente > Fremtidsfuldmagt

 

  • Dit fulde navn
  • Fuldmægtig(e), fulde navne på den eller de personer du udpeger som fuldmægtig(e).
  • Sideordnede fuldmægtige + dennes råderet
  • Skal fuldmagten omfatte økonomiske og/eller personlige forhold?
  • Skal fuldmægtigen(e) være berettigede til på dine vegne at give gaver?

Digital underskrift og tinglysning

Når disse er udfyldt, bliver den gemt i Adjø platformen, så du altid kan finde den frem og redigere i den, hvis det bliver nødvendigt.

Herfra har du nu mulighed for at få den færdige version af din fremtidsfuldmagt med fuld ordlyd og klar til tinglysning for kr. 300,00 inkl. moms. Dette inkluderer også vejledning til, hvordan du tinglyser din fuldmagt.

Det er vigtigt at understrege at en fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret og underskrives digitalt med NemID. Dette gøres nemt med det færdige dokument.

Når fremtidsfuldmagten er digital underskrevet og tinglyst via notaren, er den gyldig. Fremtidsfuldmagten træder dog først i kraft, når det er aktuelt.

Du finder notaren via byretten

Du skal henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar. Du kan på Domstolsstyrelsens hjemmeside finde den byret, der ligger tættest på dig. Det behøver ikke være en byret i den retskreds, du bor i. Hvis du ikke har mulighed for at møde op hos en notar, kan du få notaren til at komme til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet. Når du møder op ved notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2021).

Kilde: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fremtidsfuldmagt