Børnetestamente

– Hvad er det og hvorfor burde I lave det?

Hvis begge børnenes forældre går bort inden børnene fylder 18 år, bestemmer Familieretshuset eller Familieretten, hvem der skal overtage forældremyndigheden over barnet/børnene.

Vil du som forælder have indflydelse på beslutningen, kan man oprette et børnetestamente. Som forælder kender du dine børn og deres behov bedst. Med et børnetestamente kan du gøre mest muligt for at sikre dine børn den bedst mulige opvækst, skulle du og den anden forælder gå bort.

 

Børnetestamente
Hvad er et børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er dine ønsker til hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du og den anden forælder dør, inden børnene fylder 18 år. Det er din måde til at få indflydelse på børnenes opvækst, hvis du ikke selv har mulighed for at være der.

Man kan som forældre ikke endeligt bestemme, hvem der får forældremyndigheden, da det afgørende i situationen vil være barnet/børnenes tarv. Familieretshuset vil i høj grad lægge afgørende vægt på forældrenes ønsker i et børnetestamente, men det vil altid være en konkret vurdering set i forhold til børnenes bedste.

Hvorfor skal du/vi have et børnetestamente?

Med fælles forældremyndighed vil forældremyndigheden automatisk overføres til den anden forælder, hvis børnene bor hos den forælder i forvejen. Hvis børnene ikke bor hos den efterlevende forælder kan andre søge forældremyndigheden hos Familieretshuset.

Hvis begge forældre dør samtidigt, er det Familieretshuset eller Familieretten, som vurderer, hvem der får tillagt forældremyndigheden over børnene. Hvis I har oprettet et børnetestamente vil Familieretshuset følge ønskerne heri, medmindre forholdene taler imod det.

Et børnetestamente kan ligeledes forhindre en eventuel konflikt mellem to efterladte familier, som skal være enige om, hvem der skal have forældremyndigheden.

Hvorfor børnetestamente
Børnetestamente - også for enlige forældre

Børnetestamente også relevant for enlige forældre

Enlige forældre kan også med fordel oprette et børnetestamente, da det også i dette tilfælde er Familieretshuset eller Familieretten, som afgør hvem der får forældremyndigheden. Det er ikke kun den anden biologiske forælder men også andre, som kan søge om forældremyndigheden. Man kan derfor som enlig forælder bruge børnetestamentet til at forklare sine ønsker, herunder evt. hvorfor den anden biologiske forælder ikke skal have forældremyndigheden. Det er herefter op til Familieretshuset eller Familieretten at afgøre om anden person end den anden forælder skal have forældremyndigheden.

Man kan tillige i et børnetestamente bestemme, hvorvidt den person, som får tillagt forældremyndigheden skal arve et beløb for at tage sig af barnet/børnene. Økonomi kan være afgørende for, hvorvidt personen du/I ønsker får forældremyndigheden reelt kan efterkomme jeres ønsker.

Hvordan laver man et børnetestamente?

Et børnetestamente kan enten laves som et særskilt dokument, som alene angår ens ønsker til forældremyndigheden over børnene eller kan indgå i et almindeligt testamente, hvor man tillige tager stilling til andre forhold, som arvens fordeling og vilkår.

Anbefalingen er, at man opretter testamenter som notartestamenter. Notaren opbevarer en kopi af alle notartestamenter, som sikre, at børnetestamentet altid kommer frem til Familieretshuset i tilfælde af død.

Vi ønsker at give dig sindsro

Få udarbejdet et børnetestamente 

Ligesom du kan få udarbejdet en fremtidsfuldmagt via Adjø platformen, er det nu også snart muligt at få udarbejdet et børnetestamente – følg med her på siden eller på de sociale medier.