Fremtidsfuldmagt

Hvad er det og hvorfor skal jeg have det?

I de sidste 3 år har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt, hvori du selv kan vælge, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, skulle du i fremtiden blive ramt af ulykke eller sygdom, hvor du mister evnen for at tage vare på dine personlige og økonomiske forhold.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft ude i fremtiden, hvis du en dag bliver så svækket, syg eller på anden måde mister evnen til at træffe egne beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

Måske rammes du af en blodprop, en hjerneskade, demens eller noget helt fjerde, som gør, at du ikke selv kan træffe vigtige beslutninger.

Charlotte Bondo Gravesen fra Solrød Strandkirke.
HVordan fungerer en fremtidsfuldmagt

Hvordan fungerer fuldmagten?

Fuldmagten bliver således først sat i kraft, når du ikke selv er i stand til at varetage dine interesser. Der skal en lægefaglig vurdering ind over, førend fuldmagten kan træde i kraft.

Fuldmagten hjælper dine nærmeste med at hjælpe dig, hvis du bliver akut syg, får en demenssygdom eller hvis anden sygdom indtræder. Har du lavet fuldmagten, kan dine nærmeste langt hurtigere hjælpe dig. Derudover kan de hjælpe dig på den måde, som du ønsker.

Fuldmagten kan omfatte alle beslutninger, således at den fuldmægtige kan handle fuldt ud på dine vegne. Fuldmagten kan omfatte personlige forhold, såsom korrespondance med de offentlige myndigheder, medicin, offentlig støtte og GPS-hjælpemiddel mv. Den kan også omfatte økonomiske forhold, såsom råden over dine penge, salg af ejendom, omlæggelse af lån mv.

Alle kan lave en fremtidsfuldmagt, hvis de er myndige.

Loven forhindrer, at den der har fået fuldmagt til at hjælpe dig, kan træffe beslutninger, der er økonomisk gunstige for sig selv.

Hvornår træder fuldmagten i kraft?

Når fremtidsfuldmagten er digital underskrevet og tinglyst via notaren, er den gyldig. Fremtidsfuldmagten træder dog først i kraft, når det er aktuelt.

Familieretshuset skal sætte fuldmagten i kraft. Det sker ved, at Familieretshuset modtager en anmodning om ikraftsættelse, samt en lægeerklæring, hvorefter Familieretshuset tager stilling til, om betingelserne for ikrafttræden er opfyldt.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft
Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

Helt overordnet set er formålet ved at udforme en fremtidsfuldmagt at sikre din fremtid, men ydermere at hjælpe dine nærmeste til at hjælpe dig, hvis der skulle blive behov for det.

Du tager således selv beslutningen for at vælge hvilken/hvilke personer, som skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke selv er i stand til det.

Planen er lagt af dig på forhånd, mens du er i stand til det.

Samtidig undgår du en umyndiggørelse, hvis du en dag ikke længere kan varetage dine egne interesser. Du undgår samtidig, at din formue skal forvaltes efter bestemmelserne i Værgemålsloven.

Dine nærmeste undgår at afvente en sag om værgemål, som pt. kan tage op til 8 måneder. I den periode er der ingen, som kan handle på dine vegne.

Vil du derfor gerne være så godt stillet som muligt, kan du allerede på forhånd give en anden person fuldmagt til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal indledningsvis oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret og underskrives digitalt med NemID.

Herefter skal den vedkendes ved personligt fremmøde hos Notaren. Notaren tinglyser herefter fremtidsfuldmagten.

Har du ikke NemID, er det Familieretshuset, som kan påtegne fuldmagten. Det kræver enten fysisk fremmøde ved Familieretshuset eller, at en person fra Familieretshuset besøger dig, såfremt du ikke selv kan komme til dem.

Hvornår ophører fuldmagten?

Fuldmagten ophører automatisk ved død. Din fuldmægtig kan således ikke bruge fuldmagten efter din død. Skal du regulere fordelingen ved død, kræver det et testamente.

Vi ønsker at give dig sindsro

Få udarbejdet en fremtidsfuldmagt

Få udarbejdet en fremtidsfuldmagt med fuld ordlyd og klar til tinglysning via Adjø platformen.

Du skal sørge for at logge ind og derefter gå til Min Arv > Testamente > Fremtidsfuldmagt

Herinde kan du udfylde de relevante informationer, der skal være i fremtidsfuldmagt og så har du mulighed for at få den færdige version af din fremtidsfuldmagt med fuld ordlyd og klar til tinglysning for kr. 500,00 inkl. moms. Dette inkluderer også vejledning til, hvordan du tinglyser din fuldmagt.