Hvad er det vigtigste, du skal tage stilling til

– ifølge en bedemand

Vi har talt med Henrik Trenskow fra Bedemand Trenskow og spurgt ham om, hvilke ting, der er vigtige at have taget stilling til.

Henrik møder mange pårørende hver dag, og det er stadig overraskende få, der har snakket med deres kære om, hvad de ønsker i den sidste tid og med det sidste farvel.

Meget tyder på, at det stadig er en smule tabubelagt at snakke om døden og sine sidste ønsker.

Noget af det hænger måske sammen med den ældre generation, og deres ydmyghed omkring det at ønske sig eller forlange noget, især når de ikke er her mere. Så vil de ikke være til besvær. Det lægger endnu mere pres på de kære, som skal tage ansvar for at tage den svære samtale.

Men generationer ændrer sig og måske begynder vi at se nye generationer, der gerne vil have noget at skulle have sagt – helt til det sidste. Og det er kun en god ting, for det åbner op for samtaler med sine kære.

Bedemand Henrik Trenskow

Henrik Trenskow fra Bedemand Trenskow

Få styr på det praktiske omkring din begravelse

Bedmand Henrik Trenskow og Lea med rustvogn og Hvorup kirke i baggrunden.
Kisten Orbit er lavet af papir. Den vejer ca. 20 kg mindre end en normal kiste og materialet udleder 85% mindre CO2 ved produktion. Fordi materialet består af 80% mindre træ, skal der benyttes mindre energi til kremering
Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Vil du begraves (jordfæstes) eller bisættes (kremeres)?

Mellem 80-90%* bliver kremeret i dag. Men der er stadig nogle, der ønsker at blive jordfæstet. Hvis det er tilfældet for dig, er det vigtigt at ytre ønske om det. Det er dyrere (ca. 10 gange dyrere) at blive jordfæstet end kremeret, til dels fordi der er mere gravearbejde og tildækning og gravstedet skal være større.

I gamle dage var det omvendt. Der skulle man nemlig anmode om at blive kremeret. Dansk Ligbrændingsforening blev oprettet tilbage i 1881. Det var først i 1975 at ligbrænding blev ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning.

Du kan læse hele den spændende historie her.

Valg af det sidste hvilested

Et andet vigtigt element er dit sidste hvilested. Hvor ønsker du at blive begravet rent geografisk?

Vi er meget mobile i dag og kan starte vores liv i den ene ende af Danmark og slutte det i den anden ende. Så hvis du har et specifikt ønske, er det vigtigt at italesætte det.

Måske findes der et familiegravsted i den anden ende af Danmark, som du ønsker at gøre brug af. Eller måske har du gået mange ture på en bestemt kirkegård, hvor du ønsker at ligge.

Andre muligheder end den traditionelle kirkegård

Du kan også vælge  skovbegravelsesplads eller askespredning over åbent hav.

Det er også muligt at få urnen nedsat på privat grund. Det kræver dog at grunden og tilhørsforholdet opfylder en del krav, men muligheden er til stede. Læs mere her.

Har du tilhørsforhold til flere steder, fx både land og hav, eller måske til to forskellige lande, er askedeling også en mulighed. Det er ikke muligt at blive begravet (altså at der nedsættes aske) på to kirkegårde i samme land.

Læs om de andre muligheder her.

Selve gravstedet – anonymt eller et monument?

 

Hvordan ønsker du dit gravsted?

På kirkegården er der mulighed for traditionelt gravsted, gravsted i plæne med sten, urnegravsted i staudebed, gravsted i urnemur eller anonym fællesplæne (det er den, de fleste kalder “de ukendtes”, hvilket ikke er tilfældet, da dem, der er begravet der, ikke er ukendte).

Læs om mulighederne her 

Det er vigtigt at tale med sin familie omkring sit valg. Det kan hjælpe familien med at forstå, hvorfor lige netop den gravstedstype er valgt. Det kan være en hjælp for familien, også hvis de kommer i den situation, at de bliver nødt til at omgøre afdødes ønske, fordi det måske ikke er muligt at opfylde eller fordi der opstår en eller anden situation i familien, så afdødes ønske ikke kan efterkommes.

Det er også relevant at høre, hvad dine kære ønsker? Mange vælger ”anonym fællesgrav” fordi de ikke vil være til besvær, men måske sidder der nogle efterladte, der har et behov for at have et sted, hvor de kan gå hen og lægge blomster og mindes.

Du kan indtaste dine ønsker i Adjø, og også angive om, hvorvidt det er vigtigt for dig. 

Billedet er fra www.bedemandtrenskow.dk/urner-og-kister 

​Udsmykning af den sidste rejse

Har du bestemte ønsker til kister og urner? Der findes et hav af muligheder i dag og især de bæredygtige muligheder er voksende og måske et stort ønske for dig? Måske ønsker du en kiste af papir?

Læs mere om mulighederne her 

 

 

Særlige ønsker, der gør dig genkendelig i højtideligheden

Har du nogle særlige personlige ønsker til dit sidste farvel, så du bliver genkendelig i dit sidste farvel og måske kan frembringe en glædeståre til de efterladte?

Det er okay at sætte præg på sit sidste farvel og ytre ønsker om, hvordan det skal foregå.

$

En bestemt sang eller melodi, som du altid har elsket eller sunget.

“Mor nynnede altid den melodi, når hun lavede mad”
$

Bestemte blomster.

“Mormor elskede hortensia og havde hele haven fyldt med dem”
$

Bestemte farver.

“Moster Erna gik altid i rødt tøj”
$

Bestemt mad og drikke.

“Onkel Ole elskede sin hotdog og cocio”
$

Et bestemt sted til gravøl.

“Farfar elskede sin golfklub”

Bedemandens råd

Tal med dine kære om dine ønsker. 

Selvom det kan være en svær samtale at tage, er det vigtigt for jer alle, at have italesat jeres ønsker, også som pårørende.

Og selv hvis du ikke har nogle ønsker, er det også en snak, som du kan tage med dine kære, så de ikke skal bekymre sig om, hvorvidt du havde nogle ønsker til dit sidste farvel.

I 2018 var andelen på landsplan 83,9 procent (46.340 kremationer ud af i alt 55.232 døde). Øst for Storebælt var andelen 89,7 procent, mens den var på 79,2 procent vest for Storebælt.

Kilde: Danske Krematoriers Landsforening – http://livogdoed.dk/temaer/kremering/